Storytel

storytel - produkt miesiąca
 
Storytel od nas w prezencie! 
 
Do każdego zamówienia dodajemy teraz kupon do darmowej subskrypcji Storytel. 
 
Zamawiając jeden z produktów miesiąca - modele OPENMOVE lub OPENCOMM otrzymasz od nas w prezencie kod aktywujący Storytel na 1 lub 3 miesiące za free!!! 
 
Kody rozdajemy w terminie 01-30.04.2021.
 
Zamawiając model OPENMOVE otrzymasz kupon umożliwiający darmową subskrypcję w portalu Storytel przez 1 miesiąc.
 
Zamawiając model OPENCOMM otrzymasz kupon umożliwiający darmową subskrypcję w portalu Storytel przez 3 miesiące.
 
 
Regulamin promocji

I - Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem promocji „Home office - Storytel” (Promocja) jest Freeway OMT Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewcu, adres: ul. Wodna 1, 62-070 Dopiewo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370843, NIP: 777-31-92-459, REGON: 301602217 (Organizator).

 

 1. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: https://aftershokz.pl (Sklep Internetowy). Promocją objęte są  produkty dostępne w Sklepie Internetowym w kategorii Home Office, modele OPENMOVE i OPENCOMM. 

II - Promocja w Sklepie Internetowym

 1. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania Promocji wskazanym w pkt 3 poniżej, zgodnie z Regulaminem Sklepu, złoży Zamówienie na Produkt Miesiąca (modele OpenMove i OpenComm)
 2. Promocja polega na tym, że do każdego zakupionego w okresie obowiązywania Promocji Produktu Miesiąca (OpenMove i OpenComm), Uczestnik Promocji otrzyma kupon do darmowej subskrypcji w portalu Storytel.
 3. Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym od 01.04.2020 r. od godz. 01:30 do 30.04.2020r. do godz. 23:30 lub do wyczerpania dostępnej puli nagród. 
 4. Promocją objęte są model OpenMove i OpenComm. Przy zakupie modelu OpenMove uczestnik Promocji otrzyma kod aktywujący darmową subskrypcję Storytel na okres 1 miesiąca. Zakupując model OpenComm uczestnik Promocji otrzyma kupon aktywujący darmową subskrypcję Storytel na okres 3 miesięcy.
 5. Organizator poinformuje mailowo tych Uczestników Promocji, którzy spełnili warunki Promocji i uzyskali prawo do Nagrody.
 6. Termin ważności na wykorzystanie otrzymanych kodów aktywujących subskrypcję Storytel to 2023-04-10

III - Postanowienia wspólne Promocji i końcowe

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami towarowymi w Sklepie Internetowym.
 2. Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym.
 3. W przypadku zwrotu Produktu Promocyjnego, kod Storytel zostaje dezaktywowany. 
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną w okresie obowiązywania Promocji na stronie https://aftershokz.pl.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji, wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także, jeśli istnieją innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w poprzednim punkcie.
 6. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Promocji, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe uczestników Promocji są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Promocji, w tym dostarczeniu nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Uczestnikom przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: Freeway OMT Sp. z o.o., ul. Wodna 1, Dopiewiec, 62-070 Dopiewo, kontakt@omtgroup.pl
 1. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Promocji mogą być składane drogą elektroniczną, zgodnie ze wskazaniami na stronie https://aftershokz.pl/pl/i/Wsparcie/26 lub w formie pisemnej i przesłane pocztą w terminie 14 (czternaście) dni od zakończenia Promocji na adres: Freeway OMT Sp. z o.o., ul. Wodna 1, Dopiewiec, 62-070 Dopiewo z dopiskiem „Storytel.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie: https://aftershokz.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Sklepu.
  10. Regulamin Sklepu https://aftershokz.pl/regulamin-zakupow. Regulamin promocji wchodzi w życie z dniem 07.12.2020, godz. 01.30 i jest ważny do czasu zakończenia Promocji.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium